Потужним підприємством України в сфері поводження з небезпечними відходами є Центр поводження з небезпечними відходами ТОВ “Утіліс Іннотех”, створене за ініціативи провідних фахівців України у сфері поводження з небезпечними відходами. Нині до складу Центру входять регіональні центри, що поширюють діяльність підприємства на всю територію України.

Основними завданнями Центру є методологічне, науково-методичне, нормативно-правове та технічне забезпечення безпечного поводження з небезпечними відходами в Україні.  Науково-методична база підприємства супроводжується кращими фахівцями галузі.

Підприємство безоплатно надає інформаційно-консультативні послуги, що, в свою чергу, дає можливість підприємствам сфери поводження з небезпечними відходами отримати:

– повну інформацію про нормативно-правові акти, що регулюють поводження з небезпечними відходами;

– достовірну інформацію про наявність та можливості підприємств, які мають право на діяльність у сфері поводження з відходами;

– інформацію про нові енергозберігаючі та природоохоронні технології, пов’язані з поводженням з відходами;

– професійну допомогу в оформленні дозвільних, регулюючих, методичних документів, що відносяться до сфери поводження з відходами тощо.

Центр поводження з небезпечними відходами розробляє інформаційну базу щодо об’єктів утворення, накопичення та утилізації небезпечних відходів. Щодня співробітники Центру приймають близько 40 заявок на вивезення відходів з підприємств, що їх утворюють.

Окрім утилізації відходів Центр надає підприємствам інформаційно-консультативні послуги з розробки проектів лімітів на утворення, розміщення відходів, лімітів викидів тощо.

Товариство з обмеженою відповідальністю “Утіліс Іннотех” відповідно до отриманої Ліцензії Міністерства екології та природних ресурсів України на право здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами, надає суб’єктам господарювання незалежно від форми власності послуги щодо збирання, зберігання та перевезення з метою подальшої  утилізації небезпечних відходів.

Центр має прямі договірні відносини із підприємствами-кінцевими утилізаторами всіх видів відходів і забезпечує максимально короткі терміни безпосереднього виконання послуг з утилізації небезпечних відходів.

Виконання усіх робіт здійснюються з дотриманням чинних норм проведення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами, супроводжується відповідним документальним оформленням та передбачає відповідальність Виконавця перед контролюючими органами.

Товариство відповідно до укладених договорів пропонує як абонентське обслуговування Вашого підприємства щодо поводження з небезпечними відходами, так і виконання разових замовлень згідно поданих заявок.

Пропонуємо Вам ознайомитись з презентацією компанії “Утіліс Іннотех”, для чого натисніть на посилання “Презентація ТОВ “Утіліс Іннотех”.