Пропонуємо пакет послуг з комплексного обслуговування операцій поводження з небезпечними відходами, а саме:

   Проводимо роботи з ліквідації:
відходів 1-4 класу

Роботи з збирання, зберігання, перевезення для подальшої утилізації або видалення наступних відходів:

• відпрацьовані нафтопродукти, непридатні до використання за призначенням ( у тому числі моторні, індустріальні масла та їх суміші. Відході, забруднені нафтопродуктами – промаслені пісок, папір, тирса,грунт, ганчір`я, відпрацьовані фільтри);

• відходи сумішей масло/вода, вуглеводні/вода, емульсії;

• відпрацьовані акумуляторні батареї, несортовані, цілі чи розламані (у т.ч. відпрацьовані батареї свинцевих акумуляторів);

• відходи і брухт електричних та електронних вузлів, що містять компоненти, такі як акумуляторні батареї та інші батареї;

• відходи, що містять як складові або забруднювачі ртуть, сполуки ртуті, у тому числі відпрацьовані люмінесцентні лампи та прилади, що містять ртуть;

• відходи розчинів кислот чи основ (у тому числі відпрацьований електроліт);

• відходи які складаються або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності;

• відходи виробництва, одержання і застосування фармацевтичних препаратів, фармацевтичні препарати, які мають просрочений термін придатності;

• клінічні та подібні їм відходи,  а саме відходи, що виникають у результаті медичного догляду, ветеринарної чи подібної практики, і відходи, що утворюються у лікарнях або інших закладах під час досліджень, догляду за пацієнтами або при виконанні дослідницьких робіт;

• відходи, що виробництва, одержання і застосування чорнила, барвників, пігментів, фарб, лаків, оліфи;

• відходи азбесту (пил та волокна);

• шлаки, що містять мідь, цинк;

• відпрацьовані каталізатори;

• відходи гальванічного виробництва та осаді очисних споруд (у т.ч. гальванічний шлам);

• відходи упаковок та контейнерів забруднені (в т.ч. тара з під пестицидів та агрохімікатів);

• відходи виробництва, одержання і застосування хімічних речовин для просочування деревини (у т.ч. залізничні шпали);

• макулатура; текстильні відходи; відходи харчового виробництва;

• відходи будівельного сміття; скло бій; відходи полімерні;

• відходи гумові, у тому числі зношені шини;

• різноманітних забруднень з нафти та нафтопродуктів.

1.Послуг з розробки екологічної документації щодо відходів:
– ідентифікація відходів та складання технічного паспорту відходів;
– визначення класу небезпеки відходів;
– розроблення питомих показників утворення відходів;
– документів на отримання та затвердження лімітів на утворення та розміщення відходів;
– розроблення реєстрової карти об’єкту утворення, оброблення та утилізації відходів та паспорту місця видалення відходів;
– ідентифікації об’єктів підвищеної екологічної небезпеки та об’єктів потенційної небезпеки;
– розроблення, погодження та затвердження:
– декларації небезпеки, плану попередження і ліквідації аварійних ситуацій, паспорту об’єкту підвищеної небезпеки.

2. Розроблення оцінки впливу на навколишнє природне середовище (ОВНС) та санітарно-захисних смуг (СЗС) об’єктів, будь якого призначення, що створюються, модернізуються або міняють своє призначення.

3. Попередньої екологічної експертизи (науково-екологічної оцінки) виробничих об’єктів, продукції, товарів та послуг.

4. Розроблення документів щодо отримання ліцензій на право здійснення операцій поводження з небезпечними відходами та збирання, заготівлі окремих видів відходів, як вторинної сировини та супровід цих документів в процесі їх розгляду на ліцензійній комісії Мінприроди.

5. Експертиза документів (отримання висновку) на отримання дозволу – повідомлення при здійсненні транскордонного перевезення небезпечних вантажів згідно Постанови КМУ № 1120 від 13 липня 2000р.

6. Експертиза документів (отримання висновку) на отримання дозволу – повідомлення при здійсненні транскордонного перевезення небезпечних вантажів згідно Постанови КМУ № 440 від 20 червня 1995 р.

7. Розроблення технологій та поводження з небезпечними хімічними речовинами та відходами.

8. Розроблення нормативних документів галузевого та виробничого рівню, необхідних для здійснення діяльності з поводження з небезпечними відходами (стандарт підприємства, посадові інструкції, технічні інструкції, інструкції з техніки безпеки та технологічні регламенти тощо).

9. Здійснення технічного нагляду та внутрішнього аудиту за виконанням вимог екологічного та санітарно-епідеміологічного законодавства, виконання вимог техніки безпеки на підприємствах, організаціях та установах.

10. Надання допомоги підприємствам для підготовки до сертифікації за Міжнародними стандартами щодо якості виробництва, продукції та відповідності екологічного менеджменту вимогам міжнародного та вітчизняного екологічного законодавств.

11. Оформлення патентної та ліцензійної (технологічної) документації та її супровід в процесі отримання позитивних рішень.

12. Розроблення документів необхідних для атестації виробництв, що збираються або вже здійснюють переробку, утилізацію або знищення неякісної і небезпечної продукції та їх супровід.

Умови договору передбачають як абонентське обслуговування підприємства так і разові замовлення.
Всі роботи проводяться „ під ключ ” та передбачають відповідальність Виконавця перед контролюючими органами, в тому числі і матеріальну.